Gespreksvoering met leerlingen

Praat+teken is een methodiek om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan, over wat zij denken nodig te hebben om goed te kunnen leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. 

Met behulp van een aantal materialen en middels een actieve manier van verslaglegging samen met de leerling biedt Praat+teken nieuwe mogelijkheden om kinderen en jongeren meer mee te laten praten over hun eigen onderwijsproces en ontwikkeling. Praten met leerlingen krijgt in het onderwijs steeds meer aandacht in de vorm van kindgesprekken en Praat+teken biedt concrete toepassingen om in de onderwijspraktijk mee aan de slag te gaan.

Kijk bij Praat+teken aanbod om te zien wat de mogelijkheden zijn.